מדיניות החזרים וביטולים

הקפאות מנוי – מנוי שנתי בלבד:

 • מינימום ימי הקפאה 5 מקסימום 14 ימי הקפאה.

 • לא ניתן להקפיא רטרואקטיבית, אלא אם מדובר בסיבה רפואית עם אישור בכתב. 

 • אין החזר כספי על ימים שהוקפאו.

 • ההקפאה תכנס לתוקפה רק עם מסירתה ואישור קבלתה בכתב.

 • לאחר תום תקופת ההקפאה, המנוי מוחזר אוטומטית לתוקף.

 • במקרה של מחלה/ פציעה/בעיה בריאותית הדורשת טיפול מתמשך לפרק זמן העולה על תקופת ההקפאה, באחריות המנוי/ה להודיע על כך מראש ובהקדם האפשרי.

 • במקרים אלו – יוארך תוקף המנוי ויתווסף זמן הקפאה פעם נוספת בלבד ובאישור רפואי בלבד.

 

 • ביטול /החזרי מנוי:

 • מנוי חודש הכרות תקף עד 30 יום מהרכישה ואינו ניתן לביטול

 • מנוי חודש היכרות ניתן לביטול תוך 48 שעות מהרכישה, זאת במידה והמתאמנת לא הגיעה לאימונים.

 • מנוי לשלושה חודשים תקף עד 90 יום מהרכישה ואינו ניתן לביטול

 • יש לבצע הרשמה לשיעורים דרך האתר

 • ביטול שיעור ייעשה 24 שעות מראש ודרך האתר.

 • ניתן לבטל מנוי שנתי בהתראה של חודש מראש, בקיזוז 2.5% עמלה מגודל העסקה ויחושב לפי מחיר מסלול 3 חודשים 

 • המנוי שנרכש הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 • הפעילות בדיבאלאנס מכבדת את חגי ומועדי ישראל, לא יינתנו הארכות או הקפאות מנויים בשל שינויים בלוח השיעורים עקב חגים ומועדים.

 • אין החזר כספי על שיעורים שלא נוצלו.

 • אין החזר כספי על ימים שהוקפאו.

 • סטודיו דיבאלאנס שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מערך השיעורים בהתאם לנסיבות, להוסיף/להוריד שיעורים בהתאם לשיקול דעתו.

 • דיבאלאנס שומרת לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מערך סוגי המנויים והמחירים.

 • רכישת מנוי מהווה הסכמה בפועל לכללים הנ"ל.

 • *ט.ל.ח

 • *הנהלת דיבאלאנס שומרת לעצמה את הזכות לשינויים על פי הצרכים המשתנים.

 

שם מלא: תאריך:       / / חתימה הלקוחה: